Tags

, ,

จดบันทึกผลวิเคราะห์ไว้ดูเล่น

งานประจำ
– Todo list
– ทำสิ่งที่เสร็จเร็วและง่ายก่อน (อย่าใช้เวลาเยอะ)
– focus and clear

งานแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
– ข้อมูลจริง สำคัญที่สุดในการเลือกตัดสินใจแก้ปัญหา
– การเก็บข้อมูลอย่างเป็นระเบียบช่วยลดปัญหาได้บ้าง (แต่ไม่มาก)
– การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญช่วยได้มาก
– ปัญหาบางอย่างป้องกันพอได้ ถ้าคิดเผื่อไว้ก่อน list คำถามแล้วถามแต่เนิ่นๆ

งานเก็บรายละเอียด
– วิธีการบันทึกแบบภาพ
– ซักพักก็ลืมอยู่ดี แต่ทำยังไงก็ได้ให้จำได้ว่าทำไมถึงตัดสินใจแบบนั้น
– แบ่งกันจำ แชร์ memory ร่วมกันกับทีมช่วยได้มาก
– สร้างวัฒนธรรมการช่วยกันเตือน มากกว่ากูบอกมึงแล้ว!

งานที่ใช้ไอเดียสร้างสรรค์
– สภาวะ flow: ลด notification
– สิ่งแวดล้อม: โล่ง มีการเคลื่อนไหว
– new input: หลากหลาย
– ทำงานประเภทนี้ก่อนงาน routines !!
– การมี conclict ในสถาพแวดล้อมจะช่วยทำให้ไอเดียคมมากกว่าไม่มีเลย

 

Advertisements